Nieuws over de Van der Hoeven Kliniek | Lees online
Van der Hoeven Kliniek
Nieuwsbrief september 2018 - editie 1
Dit is de eerste nieuwsbrief van de Van der Hoeven Kliniek. De nieuwsbrief wordt twee keer per jaar verzonden om relaties op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen onze organisatie.
In deze nieuwsbrief
Goede samenwerking met Pieter Baan Centrum - Nieuw perspectief voor patiënten met een lange behandelgeschiedenis - Groepsbehandeling voor patiënten met verslavingsproblemen - Kom naar onze netwerkmarkt - Jaarverslag 2017 verschenen - klik hier door naar het colofon
‘Het Pieter Baan Centrum en de Van der Hoeven Kliniek hebben goed samengewerkt bij het opzetten van Unit 3’

Het afgelopen jaar heeft de Van der Hoeven Kliniek meegewerkt aan Unit 3, een pilot van het Pieter Baan Centrum. De opzet van deze pilot was om de moeilijk onderzoekbaren – ook wel weigerobservandi genoemd – op een speciale afdeling te motiveren om mee te werken aan gesprekken of een dagprogramma.  Ellen van den Broek, hoofd behandeling bij de van der Hoeven Kliniek, werkte mee aan deze pilot in de functie van observatie coördinator. Ze vertelt: ‘Iets minder dan de helft van de mensen die bij het Pieter Baan Centrum wordt geobserveerd, weigert om aan een onderzoek mee te werken. Onze opdracht was om te zien of we bij deze groep op een of andere manier meer informatie konden vergaren die van belang kon zijn voor het onderzoek.’ Lees meer

Twitter Facebook LinkedIn
'De Pelmolen geeft patiënten met een lange behandelgeschiedenis perspectief'

In het najaar van 2016 startte de nieuwe afdeling Pelmolen in de Van der Hoeven Kliniek. Jasper Scheer, hoofd behandeling, is samen met zijn collega Marijke Louppen vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de oprichting ervan. ‘De Pelmolen is ontstaan omdat we zagen dat er een groep patiënten bestond met een lange behandelgeschiedenis en complexe persoonlijkheidsproblematiek bij wie pogingen tot resocialisatie keer op keer mislukten. Vaak hadden deze patiënten al een behandeling gehad bij verschillende klinieken, maar zonder blijvend resultaat. De complexe persoonlijkheidsproblematiek bleef hen dusdanig in de weg staan dat zij niet verder kwamen.’  Lees meer

Twitter Facebook LinkedIn
Nieuwe behandeling voor patiënten met verslavingsproblemen
‘Met deze module kunnen we onze patiënten heel gericht helpen’

In het voorjaar van 2018 is op de Voorde – de locatie van de Van der Hoeven Kliniek in Amersfoort  - een nieuwe groep gestart voor patiënten met verslavingsproblemen. De basis van deze behandeling wordt gevormd door de module ‘Ge-zonder-leven’ die is ontwikkeld door Trajectum. GZ-psycholoog Amanda Oosterwijk en sportdocent Michiel Visser begeleiden de groep samen met hun collega’s Eva Bloemers (GZ-psycholoog) en Eva Luining (dramadocent). ‘Deze groep voorziet in een grote behoefte voor patiënten met een verslavingsprobleem in verschillende fasen van hun behandeling,’ legt Michiel Visser uit. Amanda Oosterwijk vult aan: ‘We begeleiden op dit moment acht mannen. We zijn nu een paar maanden bezig en we zijn heel positief over de groep.’ Lees meer

Twitter Facebook LinkedIn
Kom naar onze netwerkmarkt op
29 september

Op 29 september aanstaande organiseert de Van der Hoeven Kliniek samen met de Waag en Lister een netwerkmarkt in Utrecht. Binnen het thema 'Samen Werken' zullen verschillende sprekers van deze organisaties komen vertellen over interessante aspecten van de behande-ling van mensen uit de forensische psychiatrie.
Lees meer

Twitter Facebook LinkedIn
Jaarverslag 2017 verschenen


In juni is het jaarverslag 2017 verschenen. In 2017 is er hard gewerkt aan onze belangrijkste missie: veiligheid creëer je met elkaar. Er zijn nieuwe afdelingen geopend en met het Pieter Baan Centrum is de pilotafdeling Unit 3 opgezet. Verder groeit het aantal patiënten van de Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) en de overige klinische forensische zorg. Al deze onderwerpen komen aan het bod in ons jaarverslag 2017: Nieuwe Perspectieven. De resultaten zijn per onderdeel weergeven. Lees meer

Twitter Facebook LinkedIn
Colofon
Reacties op deze nieuwsbrief zijn welkom, stuur een e-mail naar de redactie op nieuwsbrief@hoevenkliniek.nl. Deze nieuwsbrief is een publicatie van de Van der Hoeven Kliniek in samenwerking met de afdeling CE van De Forensische Zorgspecialisten. Eindredactie: Hiske Dibbets. Mocht u geen nieuwsbrief willen ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
 
 
Website - Uw gegevens wijzigen - Afmelden