Lees online
Onderzoeksafdeling
Oktober 2017 - editie 5
Dit is de nieuwsbrief van de afdeling onderzoek van De Forensische Zorgspecialisten. Met deze digitale uitgave hopen wij belangstellenden te informeren over onze bezigheden. In deze nieuwsbrief komen de onderwerpen zedendelinquenten, (ambulante) risicotaxatie en stalking aan bod.
Risicotaxatie met de FARE
Wat in 2011 niet lukte, namelijk het gehele ambulante forensische veld aan het ROMmen krijgen met één risicotaxatie-instrument, is vanaf 1 januari 2019 een feit. De Forensisch Ambulante Risico Evaluatie (FARE) werd ontwikkeld in opdracht van Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) door een aantal forensische poliklinieken en universiteiten. In deze bijdrage wordt informatie verstrekt over de inhoud van de FARE, trainingen, ROM-leveranciers die de FARE hebben ingebouwd en links naar websites waar verdere informatie te vinden is. 
Lees meer

Twitter Facebook LinkedIn
Aan tafel bij Buitenhof
Een ontmoeting tijdens een fietstocht werd Anne Faber fataal. Na de schok komen de vragen: hoe kon dit gebeuren? Heeft het systeem gefaald?
In haar hoedanigheid als expert op het gebied van risicotaxatie bij zeden-delinquenten, schoof Wineke Smid onlangs aan bij het programma BuitenhofLees meer

Twitter Facebook LinkedIn
Onderzoek naar stalking bij de Waag
In Nederland is er nog nauwelijks iets bekend over de achtergrond en kenmerken van mensen die stalkgedrag laten zien. Daarom wordt op dit moment bij de Waag samen met de gerenommeerde Australische onderzoekster Troy McEwan (zie hiernaast) en de Nederlandse politie een eerste verkennend onderzoek gedaan naar stalking. De resultaten zullen meer inzicht geven in stalkers en mogelijk leiden tot een nieuw ambulant behandelaanbod voor hen. Lees meer

Twitter Facebook LinkedIn
Publicatie boek
Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief, kwam afgelopen zomer het boek Geweld door vrouwen: Motieven en verklaringen uit. In dit boek vertelt Vivienne de Vogel de verhalen van tien vrouwen die zijn opgenomen in de forensische psychiatrie  Lees meer
 
Twitter Facebook LinkedIn
Helpt vragen?
Omdat zelfrapportage door zedenplegers met scepsis wordt beschouwd, vroegen wij ons af of het afnemen van vragenlijsten over seksuele parafilieën meerwaarde heeft. De onderzoeksresultaten corres-pondeerden niet met de verwachtingen. Lees meer
 
Twitter Facebook LinkedIn
Troy McEwan
Dr. Troy McEwan is een autoriteit op het gebied van stalking: de afgelopen 5 jaar heeft zij onder andere onderzoek gedaan naar risicotaxaties, psychologische en psychiatrische stoornissen, behandeling en recidive van stalkers. Tevens is zij eerste auteur van een gestructureerd risicotaxatie-instrument dat mondiaal wordt gebruikt: de Stalking Risk Profile (SRP). 
Lees meer

Colofon
Reacties op deze nieuwsbrief zijn erg welkom, stuur een e-mail naar de redactie (Julia Wilpert) op research@dfzs.nl. Mocht u geen nieuwsbrief willen ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
 
 
Website - Afmelden