Start cliëntenpanel | Lees online
WaagNieuws
September 2019 - nummer 2
Dit is de nieuwsbrief van de Waag, het grootste centrum voor ambulante forensische GGZ van Nederland. Met deze digitale brief worden de verwijzers van de Waag geïnformeerd over actuele ontwikkelingen in ons behandelaanbod en onze organisatie.
In deze nieuwsbrief
De Waag start met een cliëntenpanel - Interview met Lisa Tober, nieuwe regomanager de Waag Midden- Nederland PIBB, een unieke aanpak om huiselijk geweld te stoppen - ForFACT team Amersfoort ontvangt keurmerkPas op je grens Jeugd erkend - Klik hier door naar het Colofon
De Waag start met een cliëntenpanel
‘Onze cliënten hebben een frisse blik; daar kunnen we veel van leren’

Momenteel wordt er bij de Waag een cliëntenpanel opgericht. Nienke Sweers is projectmanager bij de Waag en aanspreekpunt voor het panel. Ze legt uit waarom het cliëntenpanel belangrijk is. ‘We willen graag dat onze cliënten meedenken over zaken die bij de Waag spelen,’ zegt ze. ‘Dat kan over van alles gaan, bijvoorbeeld de inhoud van de behandeling, over onderzoek bij de Waag, over informatievoorziening of over de inrichting van de wachtkamers. Onze cliënten hebben een frisse blik; daar kunnen we veel van leren. Het uiteindelijke doel is om met hun feedback onze zorg te verbeteren.' Lees meer
   
Twitter Facebook LinkedIn
Lisa Tober,  de nieuwe regiomanager van de Waag voor Midden-Nederland: ‘De veelzijdigheid van dit werk spreekt me erg aan’

Lisa Tober is de nieuwe regiomanager van de Waag Midden-Nederland. Ze is in juli 2019 begonnen aan haar nieuwe baan. Haar eerste indrukken zijn positief. ‘Er hangt een prettige en open sfeer bij de Waag. Behandelaren zijn professioneel en betrokken,’ vertelt ze. ‘De forensische wereld is nieuw voor mij. Ik heb me verdiept in casuïstiek de afgelopen tijd. Daardoor krijg ik een steeds beter beeld van de forensische problematiek. Het valt mij op dat de cliënten van de Waag vaak kwetsbaar zijn. Dat is een doelgroep die me aanspreekt. Bij MEE, in mijn vorige baan, werkte ik ook met kwetsbare cliënten.’ Lees meer
     
Twitter Facebook LinkedIn
PIBB is een unieke aanpak om huiselijk geweld te stoppen: ‘De Waag vormt samen met Altra, Blijf en Bright GGZ één behandelteam tegen Huiselijk Geweld’

Om de hulpverlening op het gebied van huiselijk geweld beter op elkaar af te stemmen, is in oktober 2018 het Project Integrale Behandeling en Bege-leiding (PIBB) van start gegaan in de regio Amsterdam. Hester Mobach, behandelaar van de Waag Amsterdam, maakt deel uit van PIBB en legt uit wat het inhoudt. ‘De Waag maakt samen met zorginstellingen Altra, Blijf en Bright GGZ deel uit van een integraal behandelteam tegen huiselijk geweld,’ zegt ze. ‘Wij helpen gezinnen waarbij sprake is van structureel geweld. Wij richten ons op het stoppen van dat geweld en het oplossen van hechtingsproblematiek.’ Lees meer
    
Twitter Facebook LinkedIn
ForFACT-team Amersfoort ontvangt keurmerk

Het ForFACT-team Amersfoort heeft op 27 augustus 2019 het keurmerk Forensisch Flexible ACT ontvangen van het CCAF. Het team levert intensieve outreachende zorg aan forensisch-psychiatrische cliënten die anders van zorg verstoken zouden blijven vanwege hun chaotische levensstijl, psychiatrische problemen en middelenmisbruik. 
Lees meer
   
Twitter Facebook LinkedIn
‘Pas op je grens Jeugd’ erkend

Het zorgprogramma ‘Pas op je grens Jeugd’ van de Waag is erkend. De Erkennings-commissie Justitiële Interventies heeft het programma beoordeeld als ‘goed onderbouwd’ op 19 juni 2019. De erkenning geldt voor vijf jaar. Pas op de grens Jeugd is bedoeld voor jongens (12-21 jaar) die seksueel grens-overschrijdend gedrag (SGG) vertonen of hebben vertoond. De doelgroep is onder te verdelen in de subgroepen misbruikers en kindmisbruikers.
Lees meer
 
Twitter Facebook LinkedIn
Colofon
Reacties op deze nieuwsbrief zijn welkom, stuur een e-mail naar de redactie op nieuwsbrief@dewaagnederland.nl. Waagnieuws is een publicatie van de Waag in samenwerking met de afdeling Communicatie van De Forensische Zorgspecialisten. Eindredactie: Hiske Dibbets. Mocht u geen nieuwsbrief willen ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
 
 
Website - Uw gegevens wijzigen - Afmelden