Behandelingen tegen vermogensdelicten | Lees online
WaagNieuws
September 2018 - nummer 2
Dit is de nieuwsbrief van de Waag, het grootste centrum voor ambulante forensische GGZ van Nederland. Met deze digitale brief worden de verwijzers van de Waag Zuid-Holland geïnformeerd over actuele ontwikkelingen in ons behandelaanbod en onze organisatie.
In deze nieuwsbrief
Nieuwe behandeling voor jongeren die vermogensdelicten plegen - Onderzoek naar de percentages en voorspellers van no-show - Nieuwe groepsmodule voor winkeldievegges - Erkenningen ARopMaat- Netwerkmarkt de Waag - Klik hier door naar het Colofon
Dit pik ik niet!
Nieuwe behandeling voor jongeren die vermogensdelicten plegen

Sinds de zomer van 2018 wordt de nieuwe behandeling ‘Dit pik ik niet!’ aangeboden bij de Waag. Deze behandeling is gericht op jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een vermogensdelict hebben gepleegd met een matig tot hoog recidiverisico. Dit pik ik niet! is ontwikkeld door Larissa Hoogsteder (hoofd behandelzaken van de Waag) en Eveline Schippers (projectmanager), in samenwerking met verschillende jeugd-behandelaren. Maaike Vriend (behandelaar van de Waag Zaandam) werkt er al enkele maanden mee en heeft als programma verantwoordelijke van haar vestiging ook meegewerkt aan de inhoud. ‘Het gaat om een behandeling voor jongeren die verschillende soorten vermogensdelicten gepleegd hebben, zoals diefstal, inbraak, afpersing of cybercrime,’ vertelt Vriend. Lees meer

Twitter Facebook LinkedIn
Nieuwe groepsmodule voor winkeldievegges in Rijnmond
 
‘Het delen van ervaringen heeft een grote meerwaarde voor de behandeling’

Onlangs is er een groepsbehandeling voor winkeldievegges toegevoegd aan de zorglijn Agressie en Vermogen. Nyomi Cairo en Loes Stockmann, beide behandelaren van de Waag Rijnmond, hebben de module samen ontwikkeld met ondersteuning van de afdeling behandelzaken van de Waag. Binnenkort volgt ook ondersteuning via een blended care aanbod. ‘Wij merkten dat er veel winkeldievegges werden aangemeld bij de Waag. Ook hoorden we van de reclassering dat er behoefte was aan een behandeling voor deze vrouwen,’ vertelt Nyomi Cairo. Lees meer

Twitter Facebook LinkedIn
Groot onderzoek bij de Waag naar de percentages en voorspellers van no-show

Het aantal no-shows – cliënten die niet komen opdagen voor behandeling – is in de forensische ggz over het algemeen hoger dan in de reguliere ggz. Naar de percentages en voorspellers voor no-shows in de ambulante forensische zorg is recent onderzoek gedaan door Willemien van der Kamp (klinisch psycholoog en voorheen behandelaar bij de Waag Rotterdam) en Joan van Horn (hoofd afdeling onderzoek ambulant van De Forensische Zorgspecialisten). Hun bevindingen worden dit najaar gepubliceerd in het wetenschappelijke Vlaamse tijdschrift Panopticon. Lees meer

Kom naar onze netwerkmarkt op 29 september

Op 29 september aanstaande organiseert de Waag samen met de Van der Hoeven Kliniek en Lister een netwerkmarkt in Utrecht. Binnen het thema 'Samen Werken' zullen verschillende sprekers van deze organisaties vertellen over interessante aspecten van de behandeling van mensen uit de (forensische) psychiatrie. Lees meer

Twitter Facebook LinkedIn
Erkenningen ARopMaat

Op 28 maart 2018 heeft de Erkenningscommissie Justitiële Interventies de zorgprogramma’s ARopMaat Ambulant en ARopMaat Klinisch beoordeeld. De commissie heeft beide interventies als ‘goed onderbouwd’ erkend. Voor de jeugdversie zijn echter al  aanwijzingen dat het programma doeltreffend is. Agressie Regulatie op Maat Ambulant Volwassenen is bedoeld voor volwassenen vanaf 18 jaar met (ernstige) agressieproblematiek en wordt bij de Waag aangeboden. Lees meer

Twitter Facebook LinkedIn
Colofon
Reacties op deze nieuwsbrief zijn welkom, stuur een e-mail naar de redactie op nieuwsbrief@dewaagnederland.nl. Waagnieuws is een publicatie van de Waag in samenwerking met de afdeling CE van De Forensische Zorgspecialisten. Eindredactie: Hiske Dibbets. Mocht u geen nieuwsbrief willen ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
 
 
Website - Uw gegevens wijzigen - Afmelden