Een nieuwe behandeling tegen radicalisering met geweld | Lees online
WaagNieuws
Maart 2017 - nummer 1
Dit is de nieuwsbrief van de Waag, het grootste centrum voor ambulante forensische GGZ van Nederland. Met deze digitale brief worden de verwijzers van de Waag in Zuid-Holland geïnformeerd over actuele ontwikkelingen in ons behandelaanbod en onze organisatie.
In deze nieuwsbrief
PRO-ZORG - Lezersonderzoek - App voor mensen met verward gedrag - Vernieuwd programma SGG jeugd -  ZorgDomein - FAST erkend - Volg ons op twitterKlik hier door naar het Colofon
Een nieuwe behandeling bij zorgen over radicalisering met geweld (PRO-ZORG)
 
De Waag biedt sinds januari 2017 PRO-ZORG aan; een behandelprogramma voor jeugdigen en jongvolwassenen bij wie zorgen zijn over (dreigende) gewelddadige radicalisering. Het gaat om cliënten bij wie sprake is van risicofactoren die leiden tot een matige of hoge kans op gewelddadige radicalisering. Het behandelprogramma is in 2016 ontwikkeld door de projectgroep gewelddadige radicalisering van de Waag in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Hoewel dit zorgprogramma ingezet kan worden bij alle soorten gewelddadige radicalisering, ligt de nadruk op jihadistische radicalisering. Larissa Hoogsteder, hoofd behandelzaken van de Waag en hoofdontwikkelaar van PRO-ZORG, vertelt er meer over. Lees meer
 
Twitter Facebook LinkedIn
Mogen wij drie minuten van uw tijd?

Waagnieuws - de nieuwsbrief van de Waag - bestaat tien jaar. Om u zo goed mogelijk van informatie te blijven voorzien, willen we u vragen om aan ons lezersonderzoek mee te doen. We hebben maar een paar vragen. Beantwoorden duurt niet langer dan drie minuten. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! Lees meer
 
Twitter Facebook LinkedIn
De Waag ontwikkelt app voor mensen met verward gedrag

In februari 2017 is bekend geworden dat de Waag in samenwerking met ketenpartners in de regio Utrecht, een app mag gaan ontwikkelen voor mensen met verward gedrag. Voor het ontwikkelen van deze app is een subsidie verleend door ZonMw, een organisatie die zich bezig houdt met onderzoek en innovatie in de zorg. Het gaat om een zogenaamde ‘beoordelings- en taxatie app’ om (acute) veiligheidsrisico’s en zorgbehoeften te kunnen inschatten. Joan van Horn, een van de initiatiefnemers, legt uit dat de app nodig is omdat er steeds meer aandacht is voor mensen met verward gedrag die verstoken blijven van passende zorg. Lees meer

Twitter Facebook LinkedIn
Vernieuwd Zorgprogramma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag Jeugd

Het zorgprogramma Seksueel Grensoverschrijdend gedrag voor jongeren van de Waag is sinds januari 2017 klaar om gebruikt te worden. Behandelaar en mede-ontwikkelaar van het programma, Anne Marie Lammers, van de Waag Leiden, werkt er inmiddels al een paar maanden mee. Ze legt uit: ‘Dit nieuwe programma is mooi gestructureerd. Het is voor de groep jongeren van 12 tot 18 jaar maar kan - afhankelijk van het niveau van de jongere - tot 23 jaar worden ingezet.' Lees meer

Twitter Facebook LinkedIn
ZorgDomein komt eraan
 
De Waag gaat in het tweede kwartaal van 2017 werken met ZorgDomein. Dat is een digitale verwijsapplicatie, waarvan op dit moment meer dan driekwart van de huisartsen in Nederland gebruik maakt. Met ZorgDomein kan een huisartspatiënt heel gericht worden verwezen.
Lees meer

Twitter Facebook LinkedIn
FAST erkend
In december 2016 heeft de Erkenningscommissie Justitiële Interventies de FAST-behandeling beoordeeld. Het resultaat hiervan is dat de interventie is erkend als ‘goed onderbouwd.’ FAST staat voor Forensische Ambulante Systeem Therapie. De behandeling is bedoeld voor meisjes en jongens van 12 tot en met 18 jaar die (ernstig) antisociaal en/of grensoverschrijdend gedrag vertonen.
Lees meer

Twitter Facebook LinkedIn
Volg ons op twitter via @deWaagNL
 
De Waag heeft een twitteraccount. Regelmatig wordt er getweet over nieuws rond behandelingen. Er zijn ook tweets over andere actuele ontwikkelingen. 

Colofon
Reacties op deze nieuwsbrief zijn welkom, stuur een e-mail naar de redactie op nieuwsbrief@dewaagnederland.nl. Waagnieuws is een publicatie van de Waag in samenwerking met de afdeling HRCE van De Forensische Zorgspecialisten. Eindredactie: Hiske Dibbets. Mocht u geen nieuwsbrief willen ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
 
 
Website - Uw gegevens wijzigen - Afmelden