Alles over onze nieuwe FAST-behandeling | Lees online
WaagNieuws
november 2016 - nummer 3
Dit is de nieuwsbrief van de Waag, het grootste centrum voor ambulante forensische GGZ van Nederland. Met deze digitale brief worden de verwijzers van de Waag geïnformeerd over actuele ontwikkelingen in ons behandelaanbod en onze organisatie.
In deze nieuwsbrief
De FAST-behandeling - Het signaleren en bespreekbaar maken van dreigende gewelddadige radicalisering - Groei van het aantal jeugdbehandelingen in alle regio's - ARopMaat Jeugd Ambulant erkend - Volg ons op twitter - Klik hier door naar het Colofon
Forensische Ambulante Systeem Therapie (FAST)
‘Een intensief, outreachend en flexibel programma voor antisociale jongeren’

In juni 2016 is bij de Waag een pilot van de FAST-behandeling gestart. FAST staat voor Forensische Ambulante Systeem Therapie. De doelgroep zijn meisjes en jongens van 12 tot 18 jaar die matig tot ernstig antisociaal en/of grensoverschrijdend gedrag vertonen. Het belangrijkste doel van de behandeling is het verminderen van recidive en (dreigend) delictgedrag, en het voorkomen van uithuisplaatsing.
Larissa Hoogsteder, hoofd behandelzaken Jeugd en Jongvolwassenen bij de Waag, maakt deel uit van de projectgroep die de behandeling initieerde. Ze legt uit dat FAST een flexibel programma is met een goede theoretische onderbouwing. Ze vertelt: ‘Wij hebben FAST ontwikkeld omdat we behoefte hebben aan een programma dat goed aansluit bij de forensische doelgroep. Uit wetenschappelijke inzichten blijkt dat een systeemgerichte aanpak in combinatie met de behandeling van individuele risicofactoren bij deze doelgroep het meest effect heeft.' Lees meer

Twitter Facebook LinkedIn
De Waag traint behandelaren in het signaleren en bespreekbaar maken van dreigende gewelddadige radicalisering

In mei zijn enkele Waag-behandelaren van elke vestiging getraind in cultureel vakmanschap en het herkennen en bespreekbaar maken van gewelddadige radicalisering. Larissa Hoogsteder, hoofd behandelzaken van de Waag, vertelt over het belang van deze training. ‘Binnen de groep jongeren en jongvolwassenen die gewelddadig radicaliseren – meestal tussen de 14 en 30 jaar – is de helft al eerder met de politie in aanraking gekomen. Jongeren en jongvolwassenen die antisociaal gedrag vertonen, in combinatie met andere risicofactoren, kunnen dus gevoelig zijn voor gewelddadige radicalisering. De kans dat er in onze eigen caseload cliënten zitten die vatbaar zijn voor gewelddadige radicalisering is dus reëel. Maar dan moet je dat wel kunnen signaleren.' Lees meer
 
Twitter Facebook LinkedIn
Jeugdbehandelingen: meer aanmeldingen maar krimp van budget in sommige regio's

In alle regio’s groeit het aantal jeugdbehandelingen bij de Waag. Gemiddeld gaat het om een paar procent meer aanmeldingen van jeugdige cliënten. Deze groei is ingezet in het tweede kwartaal van vorig jaar. Tegelijk is er in sommige regio’s bijna geen budget meer voor jeugdhulp. ‘Gelukkig zijn er in veel gevallen wel aanvullende afspraken gemaakt zodat de zorg kan doorlopen,’ zegt Evelien van Dijk, directeur van de Waag. Lees meer
  
Twitter
Agressieregulatie op Maat Jeugd Ambulant erkend

Onlangs heeft de Erkenningscommissie Justitiële Interventies ARopMaat Jeugd Ambulant beoordeeld. Het resultaat hiervan is dat de interventie is erkend als ‘goed onderbouwd.’
Agressie Regulatie op Maat Jeugd Ambulant (ARopMaat Jeugd) is bedoeld voor jongeren met (ernstige) agressieproblematiek van 12 tot 16 jaar en wordt bij de Waag aangeboden. Het primaire doel van ARopMaat Jeugd is het verminderen van agressief gedrag en het reduceren van (de kans op) recidive van gewelddadig gedrag. 
 
Volg ons op twitter via @deWaagNL

De Waag heeft een twitteraccount. Regelmatig wordt er getweet over nieuws rond behandelingen. Er zijn ook tweets over andere actuele ontwikkelingen en evenementen die de Waag organiseert, zoals klantendagen op de verschillende vestigingen. Blijf op de hoogte en volg ons op twitter via @deWaagNL. 
 
Colofon
Reacties op deze nieuwsbrief zijn welkom, stuur een e-mail naar de redactie op nieuwsbrief@dewaagnederland.nl. Waagnieuws is een publicatie van de Waag in samenwerking met de afdeling HRCE van De Forensische Zorgspecialisten. Eindredactie: Hiske Dibbets. Mocht u geen nieuwsbrief willen ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
 
 
Website - Uw gegevens wijzigen - Afmelden