De behandeling van stalkers bij de Waag | Lees online
WaagNieuws
 juli 2016 - nummer 2
Dit is de nieuwsbrief van de Waag, het grootste centrum voor ambulante forensische GGZ van Nederland. Met deze digitale brief worden de verwijzers van de Waag in Noord-Holland geïnformeerd over actuele ontwikkelingen in ons behandelaanbod en onze organisatie.
In deze nieuwsbrief
De behandeling van stalkers - pilot FAST in Den Haag en Haarlem - interview met de nieuwe directeur van de Waag, Evelien van Dijk - ForFACT in Amersfoort van start - evaluatie Stop it Now! - de Waag in de media - klik hier door naar het Colofon
De behandeling van stalkers bij de Waag
Sinds een paar jaar biedt de Waag behandelingen voor stalkers. ‘Bij stalking is het slachtoffer meestal een bekende van de dader, zoals een kennis, familielid of ex-partner, en daarom zien we het als een onderdeel van huiselijk geweld,’ legt Evelyn Klein Haneveld uit, hoofd behandelzaken van de Waag.
Stalking – of belagen zoals de Nederlandse term luidt – heeft volgens haar vaak een complexe achtergrond. ‘De behandeling van stalkers vraagt dan ook om specifieke expertise,’ zegt Klein Haneveld. ‘Daarom zijn er van elke vestiging van de Waag behandelaars getraind in het Australische instrument Stalking Risk Profile (SRP). Dit instrument, dat in 2014 door de politie in samenwerking met de Waag is vertaald, geeft duidelijke richtlijnen voor risicotaxatie en behandeling.’ Lees meer

Twitter Facebook LinkedIn
Pilot FAST bij de Waag Den Haag en Haarlem

Op 6 juni jongstleden is bij de Waag Haarlem en Den Haag een pilot gestart met de behandeling FAST. FAST staat voor Forensische Ambulante Systeem Therapie en is bestemd voor meisjes en jongens van 12 tot 18 jaar die (ernstig) antisociaal en/of grensoverschrijdend gedrag vertonen. Het gaat om jongeren met een matig of hoog recidiverisico. Het primaire doel van FAST is tweeledig. Enerzijds gaat het om het verminderen of stoppen van de ernstige gedragsproblemen waarmee de jongere is aangemeld om zo uithuisplaatsing of schooluitval te voorkomen. Dit door zowel aan de individuele risicofactoren als de gezinsfactoren te werken. Anderzijds dient de (kans) op recidive van probleem- en delictgedrag te zijn verminderd. Lees meer

Twitter Facebook LinkedIn
Evelien van Dijk is de nieuwe directeur van de Waag

Evelien van Dijk is de nieuwe directeur van de Waag. Ze heeft 25 jaar ervaring in de zorg, waarbij ze veel transities heeft geleid, vooral in ziekenhuizen. Nu maakt ze de overstap naar de forensische zorg.
‘Ik voel me erg welkom bij de Waag,’ vertelt Evelien die sinds 17 mei aan het werk is. ‘Ik heb echt zin in deze baan. Er werken hier veel deskundige en gedreven mensen, dat spreekt me erg aan. Het werk richt zich op een heel specifieke doelgroep. Ik ga me eerst verdiepen in de organisatie en de sector en kennismaken met medewerkers. Niet alleen in  Utrecht, maar ook op de verschillende vestigingen van de Waag. Lees meer

Twitter Facebook LinkedIn
ForFACT van start in Amersfoort

Afgelopen januari is het ForFACT Team van de Waag Amersfoort van start gegaan; een samenwerking van  de Waag en de Kliniek voor Intensieve Behandeling (KIB) van de Van der Hoeven Kliniek. Het team in Amersfoort is na Utrecht het tweede ForFACT team van de Waag. Lees meer

Twitter Facebook LinkedIn
Evaluatie Stop it Now!

De telefonische hulplijn Stop it Now! bestaat inmiddels 4 jaar en biedt gratis en anoniem telefonische hulp aan mensen die pedofiele gevoelens voor kinderen ervaren of personen die zich zorgen maken over het gedrag van iemand in hun omgeving. Lees meer

Twitter Facebook LinkedIn
De Waag in de media
Verschillende medewerkers van de Waag zijn onlangs in het nieuws geweest. Een kort overzicht:
-Op 19 juni 2016 heeft BBC World Radio de document-aire Treating the Sex Offender uitgezonden met medewerking  van de Waag. Lees meer

Twitter Facebook LinkedIn
Colofon
Reacties op deze nieuwsbrief zijn welkom, stuur een e-mail naar de redactie op nieuwsbrief@dewaagnederland.nl. Waagnieuws is een publicatie van de Waag in samenwerking met de afdeling HRCE van De Forensische Zorgspecialisten. Eindredactie: Hiske Dibbets. Mocht u geen nieuwsbrief willen ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
 
 
Website - Uw gegevens wijzigen - Afmelden